Disclaimer

  • Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op om het even welke wijze zonder voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de eigenaar van deze site. Als je gebruik maakt van het citaatrecht, ben je verplicht de clausule “© silkeribus.wordpress.com” te vermelden.
  • De eigenaar van deze site streeft ernaar om alle informatie op de site correct aan bod te laten komen.
  • De eigenaar van deze site is niet verantwoordelijk voor de informatie die niet rechtstreeks door de redactie gegenereerd werd: info via hyperlinks, advertentie-inhoud en comments op artikels.
  • De integrale verantwoordelijkheid van redactionele stukken, inclusief inzake auteursrecht, ligt bij de eigenaar van deze site.
  • Deze site is gecreëerd in het kader van een onderwijsactiviteit voor de bacheloropleiding Journalistiek Thomas More Mechelen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s